Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Нов начин за управление на мащабна промяна в организацията

Мащабната организационна промяна налага изисквания за нов начин на мислене и управление, нов модел на работа и въвеждане на нови съответстващи мерки. Акцентите в тази статия са върху  елементите на тази промяна, необходимите четири типа лидерски умения и възможните клопки и резултати от една такава промяна.

Днес много лидери на организации се опитват да се справят с хаотичната бизнес среда чрез съкращения, сливания и промени на бизнес процесите с цел постигане на предимство пред другите компании. Традиционните начини на управление като участие на служителите, навременен инвентарен контрол, общо управление на качеството и обучение на лидерите  – вече са доказано неефективни. Неочакваните  резултати от тези опити най-често включват загуба на служители, опасно нисък морал и продуктивност, напрегната работна атмосфера, изпълнена със страх и притеснение. Предизвикателството на нашето време е да се открият нови организационни форми, които да бъдат гъвкави и адаптивни – като жив организъм. Ролята на участниците в промяната (преки ръководители, специалисти човешки ресурси, консултанти) е да съдействат при планиране и изпълнение на организационните промени. За тази цел те трябва да разширят мисленето си. Насоките са:

 • от частично към цялостно мислене и от еднообразие към многообразие,
 • от външни към вътрешни ресурси и от наблюдаване на фактите към интуитивно познание,
 • от резултат към процес и от печалбата към по-висока визия и цели.

Управление на промяната в организациятаВ близкото минало мениджърските задължения са фокусирани изцяло върху управлението на развитието. Новият елемент е натиска, генериран от външната среда и стремежа за въвеждане на нов начин на управление. При промяна стремежите са към ценности и етика. Участниците се фокусират върху дългосрочна бизнес ориентация, а не върху краткосрочни цели. Техните решения се основават на външна информация и вътрешна интуиция. Така се оптимизира максимално човешкия потенциал.  Ръководителите трябва да съобразят с развитието на ролите си в простото планиране, организиране, създаване на екипи и управление. Всеки лидер постига успех, когато владее 4 роли: „визионер”, „служещ”, „войн” и „търговец”.

 • Визионерът вижда новите възможности. Използва интуитивността си и създава бъдеще.
 • Служещият лидер разбира и се грижи за служителите и поддържа отношенията между екипите.
 • Войнът трябва да има кураж да действа и свободата да взима решения.
 • Търговецът разбира влиянието на вътрешната и външна среда за оцеляването на организацията.

При изпълнение на цикъла на промяната възникват клопки:

 • липсата на ресурси за изпълнение и липсата на интеграция между функции и отдели;
 • опитът да се промени всичко веднага без  познания и ангажираност.

Управлението на промяната има следните цели:

 • промяна в характера на организацията;
 • промяна в нейната производителност;
 • промяна в мисленето на участниците/служителите.

Критерии за планиране и прилагане на промените

 • готовност;
 • отправни точки;
 • умения на участниците в промяната;
 • последователност от действия.

Разгледайте предлаганите от нас обучения за Мениджърски умения.

Оставете коментар