Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Архив за August, 2010

Нов начин за управление на мащабна промяна в организацията

Мащабната организационна промяна налага изисквания за нов начин на мислене и управление, нов модел на работа и въвеждане на нови съответстващи мерки. Акцентите в тази статия са върху  елементите на тази промяна, необходимите четири типа лидерски умения и възможните клопки и резултати от една такава промяна.

Днес много лидери на организации се опитват да се справят с хаотичната бизнес среда чрез съкращения, сливания и промени на бизнес процесите с цел постигане на предимство пред другите компании. Традиционните начини на управление като участие на служителите, навременен инвентарен контрол, общо управление на качеството и обучение на лидерите  – вече са доказано неефективни. Прочети цялата публикация…

Влиянието: ключ към лидерството

Вчерашният стил на управлене, изразяващ се в заповеди и контрол, вече не е актуален. Няма значение на каква позиция в организацията се намирате, вие трябва да умеете да влияете на другите, за да постигате целите си. В тази статия ще научите защо е важно:

•    да дефинирате термини и да правите избори;
•    да влияете по всяко време използвайки езика на въздействието;
•    да управлявате чрез влияние, а не чрез власт;
•    да получавате резултати чрез подобряването на взаимотношения и да развиете осведомеността си за етиката на влиянието. Прочети цялата публикация…

Кое е критичното умение на бъдещите лидери?

По време на наскоро проведения от Harvard Business School симпозиум на тема Imagining the Future of Leadership организаторите са събрали влиятелни представители на академичния свят и бизнеса. В представения видео материал по-долу те дават своите отговори на въпроса Кое е най-важното качество на утрешните лидери?

Пръв говори Angel Cabrera, президент на Thunderbird School of Management. Според него най-важно е доверието на последователите, не може да си лидер без последователи. Доверието се изгражда много трудно, а се губи твърде лесно и в новата ера на комуникации е особено важно да се подберат правилните инструменти за създаване и запазване на доверието към вас от хората, които ви следват. Прочети цялата публикация…

Организационен мениджмънт

Управленски уменияКакво представлява организационният мениджмънт днес и защо всяка успешна фирма залага на него? Накратко, мениджмънтът се състои в създаването на определени предпоставки, служителите да си взаимодействат успешно с цел изпълнение на задачи и постигане на цели. Основните елементи на процеса са планирането, подборът на служители, лидерството, контролът на организацията (група от хора или звена), снабдяването с достатъчно ресурси и опитът в постигане на организационните цели.

В действителност обаче моделите, използвани за проектиране и управляване на една организация не са така рационални, линейни и систематични, както изглеждат на пръв поглед най-вече защото всички рационални модели на практика са белязани от различни форми на нерационалност. Затова е препоръчително организационният мениджмънт да се представя чрез триизмерни модели, които обхващат възможно най-голяма част от аспектите на неговата богата същност. Нерационалността не бива да се разбира задължително като нещо негативно. Тук следва да направим разлика с ирационалността. Прочети цялата публикация…

Моделът на Тори в практиката

Моделът на Тори е подходящ за функционално лидерство на всяка една организация. Лидерът на група по модела Тори ръководи по същия начин, по който преди време е бил ръководен самият той, т.е. няма разлика между поведението му на лидер и това на подчинен. Използва една и съща теория и в двете ситуации; поведението му на терапевт, администратор, треньор, родител, учител, съветник, мениджър или приятел е едно и също. Не избира „лидерски стил”, а се стреми да бъде преди всичко личност и така да заслужи уважението на своите подчинени. Прочети цялата публикация…