Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Архив за September, 2010

Обучение за работа в екип – да съчетаем полезното с приятното

Миналата седмица Тренинг Дивижън организира и проведе обучение за работа в екип на служителите на софтуерната компания Everbread. Интересното в този случай беше същността на задачата – изграждане на детски катерушки в гр. Самоков. Тази активност за конструиране не само допринесе за създаването на основа за ефективна работа в бъдеще, но и имаше социална значимост.

Участниците в обучението бяха разделени на четири отбора, всеки от които имаше ръководител, разпределящ функциите между членовете. Трябваше да бъдат построени четири съоръжения – двойна люлка, пясъчник, пейка без облегалка и комбинирано съоръжение с катерушка и пързалка. Допълнително екипите оформиха цветни лехи около детската площадка. По време на обучението бяха използвани методи за работа като ролеви игри и симулации, логически задачи, вербална и невербална комуникация, работа в подгрупи, активности за личностни и групови постижения, състезание и сътрудничество.

Ето кратък фото репортаж от обучението за работа в екип:

Участниците се забавляваха много, показаха екипно сътрудничество, справиха се с предизвикателства и имаха възможност да се опознаят извън работния процес.

Бихме искали и да изкажем специални благодарности на общината на гр. Самоков за тяхното съдействие при планирането и осъществяването на проекта.

Разгледайте повече за нашите обучения за работа в екип и тиймбилдинг програми.

Забавно: Мисленето

Днес попаднахме на нещо забавно, което решихме да споделим тук:

Мисленето

За мисленето говори и Едуард де Боно на проведения миналата седмица семинар, на който присъствах и скоро ще споделя впечатления.

Благодарение на 1.00 FTE – Impressions of a corporate life.

Можете да се ключите в нашата MasterMind група.

Причинноследствен модел на организационното поведение

Организационният мениджмънт има потребност от модели, които да предвиждат бъдещите събития и последствия. Такива причинноследствени модели боравят с организационните условия и с типовете поведение, които същите провокират. Те се основават на солидно проучване и на дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги.

Организационна промянаПричинноследственият модел трябва да конкретизира взаимовръзките между организационните променливи и да разграничи трансформационната от транзакционната динамика в поведението. Трансформационна динамика имаме,  когато промяната се дължи на взаимодействия с външни фактори, които изискват от членовете на организацията изцяло нов тип поведение. За разлика от нея при транзакционната промяната се осъществява чрез относително краткотрайна размяна на услуги между хора и групи според принципа „ако ти направиш нещо за мен, аз ще направя друго за теб”. Прочети цялата публикация…

Най-голямата грешка на лидерите

Миналият месец ви запознахме с отговорите на въпроса Кое е критичното умение на бъдещите лидери, събрани по време на симпозиума Imagining the Future of Leadership на Harvard Business School. Днес ще разберем коя е най-голямата грешка, която може да направи един лидер.

Според професор Бил Джордж това е поставянето на собствения интерес на лидера пред интересите на организациите и компаниите, които управляват. Той цитира Питър Дракър и обяснява колко е важна отговорността на мениджъра към служителите, клиентите, акционерите и всички останали групи, които той представлява. Прочети цялата публикация…

Заплатата: теория за равенството, повишение и мотивация

Заплащането на аналогични длъжности в различни организации може да се различава. Това всъщност не е толкова странно – значение оказват географското положение, натрупаният стаж, придобитата квалификация, наличието на синдикат или дори държавните изисквания. Заплатата изпълнява две основни функции – привлича и задържа служители с необходимите качества и ги мотивира да дават най-доброто от себе си на работното място. Но възнаграждението не се ограничава само до заплатата. В по-широк смисъл то включва и нефинансови измерения, отговарящи на позицията, която служителят заема в организацията – престиж, социално положение, вътрешно удовлетворение и самочувствие.

Възнаграждение - теория за равенството, повишение и мотивацияСъществуват определени предварителни условия, за да може заплатата ефективно да изпълнява мотивиращата си функция:

  • Конфиденциалността относно възнагражденията е лоша идея;
  • Служителите трябва да ценят заплатата си достатъчно високо, за да възприемат повишението като значима за тях награда;
  • Повишението трябва да е в такъв размер, че да се почувства осезаемо;
  • То трябва да бъде представено от мениджъра като награда за добро представяне; Прочети цялата публикация…