Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Архив за October, 2010

Съвместно фасилитиране

Съвместно фасилитиране в обучениятаЕдно от най-важните стъпала при превръщането на фасилитаторите в професионални треньори е работата с колега. Ко-фасилитирането, както всеки друг метод на обучение, има своите предимства и потенциални недостатъци, които обаче с добра подготовка и желание могат да бъдат избегнати.

Предимствата на съвместното фасилитиране могат да се разгледат в два плана: спрямо обучаваната група и спрямо самите треньори. Наличието на много хора създава условие за възникването на различни ситуации, с които само един треньор не е в състояние да се справи, независимо от подготовката си. Такава например е силно емоционалната ситуация. Прочети цялата публикация…

Динамиките на промяната и устойчивостта

През последните няколко десетилетия се наблюдава огромен интерес към процеса на планирана промяна и ролята на участниците в нея. Целта на тази статия е да изясни какво се случва и какви роли се изпълняват в процесите.

Организационна промяна и стабилностПроцесът на промяната  може да бъде разделен на три фази: „размразяване”, „промяна”, и „замразяване”. При втората фаза „промяна” съществуват сили, насочени против промяната. С цел противодействие се намесва индивидът – фактор на промяната. Неговата роля е да подготви средата за планираната промяна. Така се преодолява съпротивлението и създава позитивна нагласа за промяна. При промени, извършени от група, съществува тенденция към връщане в начално състояние преди промяната. За да се избегне този преход, след фазата на „промяната”, е необходима фаза на „стабилност”. Последната дава възможност на промяната да се утвърди. Всяка организация трябва да премине през тези стъпки, за да запази равновесието си в постоянно променящата се бизнес среда. Преминаването през фазите води до адаптация или процес на изглаждане на противоречията между стабилната структура и променящата се среда. Прочети цялата публикация…

Фотогалерия тимбилдинг – избрани моменти от обучения за работа в екип

Днес решихме да ви покажем една селекция снимки от тимбилдинг обучения, които сме провели с различни клиенти. Те са съобразени с конкретните цели на фирмите и основната им цел е да поставят основа за ефективна работа на екипа в бъдеще. Тимбилдинг обученията ни са базирани на доказани методи, технологии и инструменти, които дават на членовете в екипа възможност да си сътрудничат и да извлекат максимална полза от колективното познание:

  • ролеви игри и симулации
  • активности за конструиране
  • логически задачи
  • активности за събиране на данни
  • активности за решаване на проблеми
  • оцеляване на екипите
  • въжени активности

Тук ще видите комбинация от леки тимбилдинг програми с повече логически задачи и мисловни дейности, подходящи за провеждане в зала, приключенски програми с малко по-голяма физическа активност, обикновено реализирани сред природата, и екстремни тимбилдинг събития с наистина върховни преживявания, в които участниците откриват неподозирани възможности на характерите си.

Снимките илюстрират различни дейности за ефективна работа в екип като създаване на отборно лого, творческа работа, разрешаване на трудна ситуация или сложен казус, екипно сглобяване на къща, кола, мост, откриване на улики и разкодиране на таен шифър, строеж на креативно съоръжение от нестандартни материали като яйцехващачката, спасяване на участник от екипа, възможностите за опознаване между колеги на бала с маски, екстремни преживявания като рафтинг, катерене и преминаване по въжени градини, дори и забавни вечерни парти игри.

Повече информация за нашите тимбилдинг обучения можете да откриете на уеб сайта на Тренинг Дивижън.

Кой е най-яркият ви спомен от тимбилдинг, в който сте участвали?

Приложението на метода „кейс стъди” в развитието на човешките ресурси

Добрият кейс е като превозно средство, което транспортира парче от миналото директно на тренировъчната площадка. Методът „кейс стъди” (анализ на случай) използва натрупания предишен опит като отправна точка. Позволява ни да се учим от действителни ситуации в миналото и от реално настъпили последствия. Чрез приложението му в сферата на човешките ресурси се цели запознаване на участниците с кръг от реални мениджърски ситуации, които изискват неотложни решения и действия.

Приложение на метода "кейс стъди" (анализ на случай) в човешките ресурсиСледването на рутинни процедури в управленския процес невинаги дава желания резултат. Често се налага да се взимат несвойствени решения. Така намирайки се в ситуация на недостатъчна информационна осигуреност, мениджърът трябва да прецени дали е в състояние да вземе решението или е по-разумно да го отложи във времето.

Насоката на едно кейс стъди може да бъде към конкретна личност, инцидент или ситуация. Това са трите основни типа кейсове, с които се работи в изследователската практика. Прочети цялата публикация…

Разработване на кейс стъди (анализ на случай)

Вместо да се придържа към строг набор от правила за изследване на определен брой променливи, методът „кейс стъди” включва дълбочинно разглеждане в течение на дълъг период от време на едно-единствено явление, наречено кейс. Този метод, характерен за социалните науки, ни предлага един систематичен подход за наблюдаване на явленията, събиране на данни, анализиране на информацията и за постигане на резултати.

Възможно е подходът да бъде дефиниран като изследователска стратегия – емпирично изледване, което проучва даден феномен в неговата естествена среда.

Процесът на разработване на кейс стъди включва следните основни етапи: проучване, писане, корекции и публикуване.

Разработване на кейс стъди - анализ на случайПроучване: Основната задача е откриването на подходящ изследователски обект (напр. организация). След това трябва да бъде събрана цялата необходима информация от хора, групи и други източници в рамките на избраната организация. На този предварителен етап се проверяват факти, кръстосват се различни източници и се полагат основите на бъдещото изследване. Търси се отговор на следните въпроси: Защо е необходим този кейс, на кого ще послужи? Кои типове проблеми трябва да бъдат включени в него? Коя организация може да илюстрира най-добре кейса? Прочети цялата публикация…