Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Влиянието: ключ към лидерството

Вчерашният стил на управлене, изразяващ се в заповеди и контрол, вече не е актуален. Няма значение на каква позиция в организацията се намирате, вие трябва да умеете да влияете на другите, за да постигате целите си. В тази статия ще научите защо е важно:

•    да дефинирате термини и да правите избори;
•    да влияете по всяко време използвайки езика на въздействието;
•    да управлявате чрез влияние, а не чрез власт;
•    да получавате резултати чрез подобряването на взаимотношения и да развиете осведомеността си за етиката на влиянието.

Влиянието и лидерствотоДа се влияе не е лесно. Много по-трудно е да се влияе почтено и част от тази трудност е невъзможността да се даде определение на „почтеност”. Дефиницията на тази дума постоянно се развива. Действайки почтено, вие разширявате сферата си на влияние. Тези лични принципи подлежат на постоянна промяна. Важно е да се определят собствени правила на поведение, защото в противен случай е налице емоционално непродуктивно неравновесие. При този душевен дискомфорт е трудно да ръководиш или да бъдеш ръководен. Лидерите се избират, защото се вярва, че те са почтени мъже и жени, най-важният аспект от лидерството. Всеки прави ежедневен избор как да живее и работи. Изборите формират личното разбиране за етика. Помислете за позитивните елементи, свързани с влиянието – почтеност, лидерство, доверие, коректност, стил, визия и ценности. Това са средствата, които ви помагат да се фокусирате върху собственото понятие за етика. Най-голямо влияение се постига при висок морал и вярност към социалните ценности. Дори и да не го осъзнавате, чрез своите действия, вие постоянно влияете на хората около вас. Целенасоченият подход, а не случайният, влияе най-ефективно. Решението да се представите в най-добра светлина означава, че правите всичко възможно да повлияете на резултата, най-благоприятен за вас и индиректно за другите. Един професионалист използва различни езици за влияние. Целта е да поведе другите в една или друга посока. Докато тези техники се изпозват за цели, които надхвърлят личната полза, се приема, че се използват почтено.

Ако искате да влияете на другите, не можете да се осланяте само на позицията или дипломата си. Лидерството представлява постигане на позитивна промяна. Влиянието чрез почтеност означава преодоляването на препятствия или променянето на мнения. Това се постига чрез убеждение с информация, личен характер или със стратегически съюзи. Позитивните резулати произтичат от позитивни работни отношения. За да поддържате тези отношения, трябва да се придържате към стандартизирани подходи.

Най-важното, което трябва да усвоите, е:
•    Своя дефиниция на понятието „почтеност”;
•    Свое разбиране за прилагане на почтеност във влиянието;
•    Свой практичеки подход и тактика за действие от етическа позиция.

Въпреки постоянно променящата се бизнес среда, някои неща остават непроменени. Едно от тях е да се отнасяме един към друг и към съществуващата бизнес среда с уважение.

Можете да научите повече за харизматичния стил лидерство и обучението ни по мениджърски умения във фирмения сайт на Тренинг Дивижън.

Коментарите за тази публикация са затворени.