Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Организационен мениджмънт

Управленски уменияКакво представлява организационният мениджмънт днес и защо всяка успешна фирма залага на него? Накратко, мениджмънтът се състои в създаването на определени предпоставки, служителите да си взаимодействат успешно с цел изпълнение на задачи и постигане на цели. Основните елементи на процеса са планирането, подборът на служители, лидерството, контролът на организацията (група от хора или звена), снабдяването с достатъчно ресурси и опитът в постигане на организационните цели.

В действителност обаче моделите, използвани за проектиране и управляване на една организация не са така рационални, линейни и систематични, както изглеждат на пръв поглед най-вече защото всички рационални модели на практика са белязани от различни форми на нерационалност. Затова е препоръчително организационният мениджмънт да се представя чрез триизмерни модели, които обхващат възможно най-голяма част от аспектите на неговата богата същност. Нерационалността не бива да се разбира задължително като нещо негативно. Тук следва да направим разлика с ирационалността. Ако например един мениджър застреля свой некомпетентен служител, това би било ирационално (лудост). Ако обаче мениджърът реши да продължи да работи с некомпетентния си служител вместо да го уволни (или застреля), говорим за нерационалност. Всъщност нерационалността обхваща всички онези фактори, които оказват влияние върху организационния мениджмънт и излизат от рамката на разумно обусловеното разбиране за допринасяне към постигането на целта: чувства, непредвидим развой на ситуацията, голяма част от действията на хора, интуиция, различни девиации в поведението.

Ирационалността не е правилна или грешна постановка, тя просто съществува като фактор и трябва да бъде взета предвид.

Нерационалността може да се разглежда на две равнища – индивидуално и системно.

Привличането на повече ресурси отколкото реално са необходими е едно от системните проявления на нерационалността. Например ако един мениджър се нуждае от 7 души в пиков момент, а ангажира 9, можем да говорим за нерационалност. Невинаги ресурсният излишък пречи. Проблем може да възникне при опита на мениджъра да го коригира, претоварвайки работниците и поставяйки ги в несвойствена за тях работна среда. Тогава е възможно да възникне напрежение, предпоставка за конфликти и т.н.

Инерцията е друг източник на нерационалност в организационния мениджмънт. Тяло, намиращо се в покой, остава в покой; тяло в движение, продължава да се движи, запазвайки посоката си. Организациите също са подложени на инерция – стартирането на работа по нов проект винаги е трудно, сроковете рядко се спазват, трябва да се наваксва в последствие. За да се пребори ефективно с инерцията, мениджърът трябва да заложи на подходящи стимули за служителите си – значими и ясни.

Ентропията или тенденцията към системен упадък е свойствена част от организационния климат. Дори проекти, започнати с безкраен ентусиазъм, с течение на времето губят голяма част от свежестта си. На помощ в борбата с ентропията идва методът на зъбчатото колело: по-малки, но многобройни инициативи, който способстват за постигане на крайната цел и не позволяват отпускане.

Организационните политики са класически пример за нерационалност. Те представляват интересите на определена група, пренебрегвайки или дори противопоставяйки се на интересите на останалите.

Вижте повече за нашето обучение по Управленски умения.

Оставете коментар