Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Техники за ролеви игри

При ролевите игри съществуват определени техники, с които една група може да бъде директно насочена към предварително набелязана цел или да се фасилитира достигането до идеята за нови цели и до нови варианти за поведение.

Съществуват два основни типа техники – спонтанни и организирани. Спонтанните  насърчават иновативния процес на учене, без да изискват придържане към задължителни правила. По-известните от тези техники са:

  • Демонстративна ролева игра – двама от участниците разиграват демонстративно специфична проблемна ситуация, а останалите взимат отношение и предлагат решения, фасилитаторът задава насочващи въпроси;
  • Интервю от мястото на събитието – фасилитаторът се намесва в разгара на дискусията по проблема и взима интервю от някой от участниците, за да потвърдят или отхвърлят останалите неговата гледна точка.
  • Техники за ролеви игриСмяна на ролите – фасилитаторът може да помоли даден участник да смени ролята си с тази на някой друг. Особено важна тук е физическата смяна на позициите, която би трябвало да помогне на участниците да погледнат от противоположната гледна точка.
  • Дублиране – появата на „алтер его”, т.е. трети участник играе ролята на „вътрешния глас” на един от другите двама. Неговата задача е да изрази онези чувства и мисли, които участникът не успява да изкаже сам. Възможно е и цялата група да бъде алтер его.
  • Празен стол – участникът влиза в диалог със самия себе си, като сяда последователно на два стола един срещу друг. Всеки стол представлява един от основните аспекти на проблема.

Организираните техники се фокусират върху ясно поставени цели и имат строг формат. По-популярните от тях са:

  • Ролева игра с няколко групи – няколко по-малки групи разиграват едновременно една и съща игра, поставени пред едни и същи условия.
  • Ниво на напрежение – включва определени области на несъгласие между участниците.
  • Експлицитно решение – възможностите за взаимоизгодно решение са предварително посочени. Участниците се спират на една от тях.

Спонтанните и организираните техники могат да се съчетаят в една серия от групови срещи или в рамките на една-единствена среща, за да се съчетаят различните възможности за обучение чрез експериментиране, изследване и иновации с тези за по-систематизирани и структурирани дискусии.

Характерът на конкретната ролева игра зависи от нуждите на групата и от уменията на фасилитатора да съчетава различните техники.  Въображението и  креативността на участниците предопределят резултата от всяка ролева игра.

Ако искате да научите как използваме ролевите игри в нашите обучения и тиймбилдинг програми, посетете фирмения сайт на Тренинг Дивижън и се свържете с нас.

Оставете коментар