Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Изграждане на ефективна комуникация

Изследванията сочат, че близо 80% от работата на мениджърите включва комуникация, било то с техните подчинени, клиенти или партньори. Когато обаче става въпрос за някакъв вид диалог, първото нещо, което си представяме е един човек, който говори на друг. В този опростен модел често се пропускат най-важните елементи – правилното осмисляне и качественото предоставяне на информацията.

Изграждане на ефективна комуникация - Колело на осъзнаванетоНяколко извести автора разработват една изключително лесна за приложение схема, която гарантира адекватното осмисляне на подадените ни по време на разговор данни. Тази схема е известна като „Колело на осъзнаването” (фигура 1). Според него на първо място се поставят данните, които събираме чрез сетивата си. След това идва интерпретацията на постъпилата информация. На трето място се поставят чувствата, които възникват. Въз основа на тези три стъпки се осъзнава желанието или нежеланието за действие, и чак на края идва неговото волеизявление. Много важно при възприемането на информацията е да се набляга с еднаква сила на всеки един от елементите на колелото, за да не се пренебрегнат част от данните.

Осъзнаването на подадената информация обаче, е само половината от пътя, който води до ефективна комуникация. Ако човек иска да достигне до дадена цел, той не може да измине само част от разстоянието до нея. Другата част включва усвояването на редица умения за адекватно предаване на данни. Този процес е като изграждането на къща. В нашия случай, това да чуваме правилно, поставя само основите.

Подбирането на точните думи може да се сравни с подбора на правилните строителни материали. Това е първото комуникативно умение, което трябва да се овладее. Думите не трябва да са двусмислени. Тяхната сложност и използването на термини трябва да бъде съобразено с аудиторията.

След като сме подбрали материалите, идва ред и на съставянето на изречения, или казано по друг начин, време да започнем да изграждаме етажите. Изреченията трябва да са структурирани и подредени логически, също както стаите в един дом. В крайна сметка никой, влизайки през входната врата, не се озовава в спалнята, нали?

Интонацията, паузите, скоростта, с която се говори допълват построеното до този момент. Те оформят цялостно обстановката, защото колкото и солидни основи да сме излели, колкото и добре да сме подбрали материала и да сме подредили стаите, ако интериорът и екстериорът не са стилово издържани, положените усилия губят голяма част от ефекта си.

И на последно място, но не и по важност е покривът на дома. Това е смисълът, който влагаме, когато говорим. Онази идея, заради която започва всичко, и без която, всичко, направено до тук, е просто губене на ресурс.

Ако изпълним последователно всяка стъпка, ако отделим поне малко време и се замислим върху това какво, как и защо искаме да кажем, ние можем да постигнем чудеса. Това е един от най-лесните начини да превърнем паянтовата барака, която сега наричаме разговор, в непоклатим замък на ефективната комуникация.

Можете да се свържете с нас за повече информация относно нашите обучения по комуникативни умения.

Оставете коментар