Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Неформалните награди като способ за управление на постиженията – част първа

Неформалните награди като способ за управление на постижениятаВ условията на икономическа криза мениджърите биват изправени пред много труден казус: „Как със силно ограничените финансови ресурси на фирмата, не само да задържат, но и да мотивират служителите си?”. Решението му е в използването на неформални награди. В две последователни статии ще разгледам в дълбочина техните характеристики, причините и начините за приложението им.

Всеки от нас малко или много е запознат с идеята за нефинансовата мотивация. Ето защо в тази статия няма да излагам значението на термина, според тълковния речник или да обяснявам какво мислят по въпроса за произхода на думите различните автори. По–скоро ще наблегна на това, кои са основните характеристики на неформалната награда и какво точно я прави толкова значима и ефективна. Не се заблуждавайте, не е само ниската цена!

Преди да започнем е важно да отбележим, че този тип награди не могат да компенсират големи намаления на заплатите или продължителното им запазване на едно и също ниво, въпреки приносите на служителите. Неформалните награди трябва да са част от бонусната система, те могат да увеличат пътя до достигането на определен финансов стимул, но не и да го заместят.

Има няколко стъпки при избирането на нефинансовата награда, чието спазване я превръща от обикновено преспапие в мотивиращ фактор.

На първо място, това е индивидуалният подход. Дори и наградата да е част от стандартизирана система, винаги има начин с малко усилия тя да бъде пригодена за конкретно лице, да се превърне в значима за него вещ.

Втората особено важна стъпка е наградата да бъде връчена възможно най-скоро след настъпване на събитието, за което е отсъдена. Целта е да се наблегне на връзката между действието и неговите последици. Ако връчването се направи публично, то тогава може да се очаква двоен ефект: относно личността, която е положила усилия и относно останалите от екипа, които ще видят, че действията им не остават незабелязани от ръководството.

Третата, но не и по важност стъпка, се изразява в личното връчване на неформалната награда. Тя е от полза за всички, участващи в този акт. От една страна специалното внимание, което се оказва на члена на екипа, повишава самооценката му и го мотивира да работи още по-усилено. От друга страна при правилен подход този, на вид съвсем обикновен, жест може да допринесе много за превръщането на формалния мениджър в лидер.

Трите стъпки, характеризиращи същността на неформалните награди, не обясняват достатъчно добре защо те са толкова значими за мотивирането на персонала. До тук изброих следните причини:

  • Подчинените осъзнават, че приносът им няма да остане незабелязан.
  • Наградите показват персоналната заинтересованост на мениджърите към личните интереси на всеки в екипа.
  • Спомагат за превръщането на мениджъра в лидер.

Освен изброените до тук приноси, неформалните награди увеличават взаимовръзките между изпълнителните и ръководните звена във фирмата, като по този начин отварят нови канали за комуникация между тях.

Неформалното оценяване на постиженията на всеки един подтиква хората към креативно мислене, увеличава тяхната продуктивност и вдъхновява новите идеи.

Така стигаме и до най-прагматичната причина – неформалните награди са евтини. Себестойността им е или нулева, или в пъти по-ниска от тази на бонусите. Това обаче не е всичко! Много мениджъри започнали да използват нефинансовата система, заради една особена тенденция – постепенният спад на мотивационния ефект на паричните премии. Сесил Хил, мениджър на голяма авиационна компания, изтъква няколко доста сериозни недостатъка на старата система. На първо място тя поставя спадът в екипната работа заради индивидуалните премии, които някои членове на групата получават, а други – не. Следващият проблем е бумеранг ефектът, който възниква, ако предложението, удостоено с бонус, не проработи. Да си кажем честно, колко от нас биха върнали парите, дадени ни от фирмата за проект, ако той не проработи? А колко биха продължили да работят със същия хъс? Третата тенденция, не мога да припиша на Сесил Хил, защото съм сигурна, че с нея се е сблъсквал всеки мениджър, използващ редовно бонусната система. Тази тенденция се изразява във все по-размитите граници между онези задължения, за които персоналът си мисли, че му плащат, и онези, за които смята, че заслужава допълнителни парични средства.

Всичко изброено до тук очертава само характеристиките и причините, заради които неформалните награди са толкова ефективни. Без правилните методи, за тяхното приложение, обаче, те няма да постигнат желания резултат. Начините, по които нефинансовата мотивационна система се въвежда във фирмената политика, така че да се приеме положително от персонала, ще разкрием в следващата статия.

Разгледайте предлаганите от нас обучения по Мениджърски умения и тимбилдинги.

Оставете коментар