Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Архив за категория Мениджмънт

Кое е критичното умение на бъдещите лидери?

По време на наскоро проведения от Harvard Business School симпозиум на тема Imagining the Future of Leadership организаторите са събрали влиятелни представители на академичния свят и бизнеса. В представения видео материал по-долу те дават своите отговори на въпроса Кое е най-важното качество на утрешните лидери?

Пръв говори Angel Cabrera, президент на Thunderbird School of Management. Според него най-важно е доверието на последователите, не може да си лидер без последователи. Доверието се изгражда много трудно, а се губи твърде лесно и в новата ера на комуникации е особено важно да се подберат правилните инструменти за създаване и запазване на доверието към вас от хората, които ви следват. Прочети цялата публикация…

Организационен мениджмънт

Управленски уменияКакво представлява организационният мениджмънт днес и защо всяка успешна фирма залага на него? Накратко, мениджмънтът се състои в създаването на определени предпоставки, служителите да си взаимодействат успешно с цел изпълнение на задачи и постигане на цели. Основните елементи на процеса са планирането, подборът на служители, лидерството, контролът на организацията (група от хора или звена), снабдяването с достатъчно ресурси и опитът в постигане на организационните цели.

В действителност обаче моделите, използвани за проектиране и управляване на една организация не са така рационални, линейни и систематични, както изглеждат на пръв поглед най-вече защото всички рационални модели на практика са белязани от различни форми на нерационалност. Затова е препоръчително организационният мениджмънт да се представя чрез триизмерни модели, които обхващат възможно най-голяма част от аспектите на неговата богата същност. Нерационалността не бива да се разбира задължително като нещо негативно. Тук следва да направим разлика с ирационалността. Прочети цялата публикация…