Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Публикации с етикети влияние

Влиянието: ключ към лидерството

Вчерашният стил на управлене, изразяващ се в заповеди и контрол, вече не е актуален. Няма значение на каква позиция в организацията се намирате, вие трябва да умеете да влияете на другите, за да постигате целите си. В тази статия ще научите защо е важно:

•    да дефинирате термини и да правите избори;
•    да влияете по всяко време използвайки езика на въздействието;
•    да управлявате чрез влияние, а не чрез власт;
•    да получавате резултати чрез подобряването на взаимотношения и да развиете осведомеността си за етиката на влиянието. Прочети цялата публикация…