Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Публикации с етикети ролеви игри

Техники за ролеви игри

При ролевите игри съществуват определени техники, с които една група може да бъде директно насочена към предварително набелязана цел или да се фасилитира достигането до идеята за нови цели и до нови варианти за поведение.

Съществуват два основни типа техники – спонтанни и организирани. Спонтанните  насърчават иновативния процес на учене, без да изискват придържане към задължителни правила. По-известните от тези техники са: Прочети цялата публикация…

Ролеви игри – оценка и избор

Добрата ролева игра възпроизвежда най-важните условия на една реална ситуация, опирайки се на колкото е възможно по-малко детайли, за да бъде лесно разбираема за участниците в нея.

Полезността на една ролевата игра зависи от полето на приложение на нейните резултати, както и от сериозността на предизвикателствата, пред които се изправят участниците в нея. Ролева игра, която страда от липсата на заложен конфликт и  в която липсват разнообразни проблемни ситуации, може да се окаже отегчителна и да не провокира интереса на участниците.

Ролеви игриВ областта на развитието на човешките ресурси ролевите игри се прилагат за изучаване на пет основни типа проблеми:

  • власт и авторитет – ефективността на упражняването на властта, с която някой разполага, е основен проблем. Чрез ролевата игра се цели оптимизиране на отношението властимащ-подчинен и изглаждане на потенциални конфликти.
  • морал и споделени ценности – стимулиране на чувството за общност, общи усилия към общата цел.
  • цели -  придават форма на човешките усилия, но ако не са достатъчно ясни, може да се стигне до разпиляване на силите и провал. Прочети цялата публикация…