Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Ролеви игри – оценка и избор

Добрата ролева игра възпроизвежда най-важните условия на една реална ситуация, опирайки се на колкото е възможно по-малко детайли, за да бъде лесно разбираема за участниците в нея.

Полезността на една ролевата игра зависи от полето на приложение на нейните резултати, както и от сериозността на предизвикателствата, пред които се изправят участниците в нея. Ролева игра, която страда от липсата на заложен конфликт и  в която липсват разнообразни проблемни ситуации, може да се окаже отегчителна и да не провокира интереса на участниците.

Ролеви игриВ областта на развитието на човешките ресурси ролевите игри се прилагат за изучаване на пет основни типа проблеми:

  • власт и авторитет – ефективността на упражняването на властта, с която някой разполага, е основен проблем. Чрез ролевата игра се цели оптимизиране на отношението властимащ-подчинен и изглаждане на потенциални конфликти.
  • морал и споделени ценности – стимулиране на чувството за общност, общи усилия към общата цел.
  • цели -  придават форма на човешките усилия, но ако не са достатъчно ясни, може да се стигне до разпиляване на силите и провал.
  • норми и стандарти – всеки знае какво може да очаква от останалите и на какво може да разчита
  • промяна и развитие – усвояване на стратегии за промяна и управляване на динамиката на процеса на промяна.

В една ролева игра е най-добре да се започне първо със симулиция на измислен проблем и едва след това да се премине към разглеждането на действителни или дори актуални проблемни ситуации. Целта е в началото групата да се запознае добре с ролевия процес и с основните принципи на решаване на проблемите, за да подходи по-рационално в последствие към истинския конфликт.

Върху избора на ролева игра влияние оказват броят на участниците, сложността на историята на проблема, зададените правила на играта, необходимото време за изпълнение, емоционалната ангажираност, която играта провокира, физическите параметри (помещения, материали, костюми и т.н.) и информационната осигуреност. Под внимание се взима и ефектът, който ролевата игра би оказала върху външни лица, ако пълната изолация от околния свят е невъзможна.

Обикновено хората се притесняват да участват в ролеви игри. Затова не е правилно да бъдат затрупвани с информация, това само ще ги изнерви допълнително. Ако все пак е необходимо да имат предвид определена ключова информация за контекста на ситуацията, е добре тя да им се предостави в принтиран вид и да не я заучават наизуст.

Ако е предвидено разиграването на повече от една ситуации (игри), последователността им трябва да отговаря на последователността на уменията, които трябва да бъдат развити. Всяка игра може да изисква усвояването на нови и непрекъснато усложняващи се умения и качества. Това е и генералната цел на ролевите игри – да се допълват една друга и всички заедно да са част от един мащабен тренировъчен процес.

Ако искате да научите как използваме ролевите игри в нашите обучения и тиймбилдинг програми, посетете фирмения сайт на Тренинг Дивижън и се свържете с нас.

Оставете коментар