Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Самосбъдващите се предсказания

Понятието „лични допускания” включва в себе си всички наши мисловни процеси – вярвания, предположения, ценности, очаквания, цялостен ментален облик. Въпреки че в ежедневния си живот не сме наясно с много от тези елементи, те оказват силно влияние на подсъзнателно ниво върху способността ни да постигаме резултати и да успяваме в различни начинания.

Самосбъдващи се предсказанияС термина „самосбъдващи се предсказания” се означава склонността на съзнанието  да проектира личните ни допускания в реалния живот. Това, което се върти в главите ни, често наистина ни се случва – ако мислим постоянно за проблемите, обикновено се сблъскваме с още по-големи проблеми. Разбира се, възможен е и обратният случай – положителните мисли пораждат положителни преживявания. Някои сбъднали се предсказанията придобиват толкова голямо влияние върху съзнанието на човек, че той блокира всяко друго възможно развитие на ситуацията и реално не си оставя шанс. Този тип допускания ни заставят да осмисляме преживяванията си селективно, за да можем да откриваме в тях отново и отново необходимата ни подкрепа и така се утвърждават в съзнанието ни. Ако например вярваме, че не можем да отслабнем или че нямаме време за упражнения във фитнеса, значи сме си създали изкуствени ограничения, които блокират определени наши възможности. Омагьосаният кръг се затваря и така предсказанията се сбъдват всеки път. Далеч по-отговорно е да си кажем, че няма да отслабнем или, че няма да отделим време за тренировки – този език описва много по-точно действителността.

Основната причина за съществуването на този феномен се крие в начина, по който човешкият мозък функционира. Той може да бъде сравнен с компютър, който приема всяка задача изцяло буквално и подхожда еднотипно. Продължавайки да вярваме на това, на което сме научени, ще постъпваме по един и същ стандартен за нас начин.  Обяснението свързва самосбъдващите се предсказания със склонността ни да се подчиняваме на авторитети. Основите на личните ни мисловни допускания са положени още в детството ни със съветите и напътствията на родители, учители, доктори и др. През целия си живот ние неотклонно ги следваме.

Тази повтаряща се ситуация може да бъде преодоляна, ако изберем нови, по-желани от нас елементи и системно ги наложим на мястото на старата мисловна програма. Отначало е добре да разглеждаме промяната като нещо временно, за да си дадем шанс постепенно да свикнем с нея. В противен случай, извършвайки промяната с намерението веднъж за винаги, рискуваме съзнанието ни да не я възприеме изобщо.

Често ние сами подготвяме почвата за разочарования, като позволяваме на наивните си допускания да управляват целия ни живот: „Шефът ми винаги трябва да е честен към мен” или „Аз трябва да върша цялата си работа без грешки.” Тези наивни допускания водят до нереалистични очаквания към нас самите и до деструктивно поведение. От друга страна вярвания, които имат по-скоро здравословен характер, са: „Реагирам зряло, дори когато шефът ми е несправедлив”, „Аз съм компетентен, въпреки че съм човек и понякога правя грешки”.

Необходимо е също така да притежаваме ясна идея за цел в живота си. Само така можем да се концентрираме върху средствата за нейното постигане и да извършим необходимите мисловни промени.

Давайки си сметка, че сме попаднали в капана на „самосбъдващите се предсказания”, е всъщност първата стъпка от дългия път към промяната в начина ни на мислене.

Благодарим на sean dreilinger за снимката.

Тренинг Дивижън, съвместно с BGMINDS.COM, организира MasterMind група.

Оставете коментар