Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Динамиките на промяната и устойчивостта

През последните няколко десетилетия се наблюдава огромен интерес към процеса на планирана промяна и ролята на участниците в нея. Целта на тази статия е да изясни какво се случва и какви роли се изпълняват в процесите.

Организационна промяна и стабилностПроцесът на промяната  може да бъде разделен на три фази: „размразяване”, „промяна”, и „замразяване”. При втората фаза „промяна” съществуват сили, насочени против промяната. С цел противодействие се намесва индивидът – фактор на промяната. Неговата роля е да подготви средата за планираната промяна. Така се преодолява съпротивлението и създава позитивна нагласа за промяна. При промени, извършени от група, съществува тенденция към връщане в начално състояние преди промяната. За да се избегне този преход, след фазата на „промяната”, е необходима фаза на „стабилност”. Последната дава възможност на промяната да се утвърди. Всяка организация трябва да премине през тези стъпки, за да запази равновесието си в постоянно променящата се бизнес среда. Преминаването през фазите води до адаптация или процес на изглаждане на противоречията между стабилната структура и променящата се среда.

Факторите за промяна и стабилност не са прекалено различни. Понякога едни и същи индивиди-фактори могат да предизвикат различен резултат. Например: осъществяването на промяна изисква поведение, което ще доведе до успешна промяна. Веднъж осъществена, тя ще доведе до желана промяна на обстоятелствата. Тези обстоятелства обуславят различен вид поведение,  утвърждаващо промяната. В този цикъл, променящата се бизнес среда ще предизвиква нова нужда от промяна. Необходимост се явява, при наличие на значително противоречие между възможностите на организацията и изискванията на бизнес средата. Бизнес средата оказва натиск за промяна. Когато противоречието е минимално, организацията се фокусира върху стабилността. Индивидът-фактор на стабилност има следните функции:

  • Помага в създаването и поддържането на границите на системата
  • Утвърждава идентичността, целите и легитимацията на организацията
  • Набира нови членове и осигурява финансова подкрепа

В случай, когато организацията постигне своите главни цели, намалява интереса към запазване или търсене на нови цели. Функциите на индивида – фактор на стабилност, се припокриват с тези на индивида – фактор на промяна, когато в организацията се определят нови цели.

Индивидът – фактор на стабилността избягва инвестирането на значителни ресурси в несигурни. Той залага на малки, но постижими цели, за да осигури контролирано развитие на новата организация. Неговият подход е ниско-рискова стратегия за предотвратяване на първоначалните загуби.

Повече за управлението на промяната можете да научите чрез нашите обучения за мениджърски умения.

Оставете коментар