Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Публикации с етикети активности за конструиране

Тимбилдинг със социално значение – видео

След като вече ви разказахме за специфичното обучение за работа в екип, което проведохме през септември, е време да ви покажем и видео материал от този тимбилдинг. Можете също да разгледате снимките в публикацията ни Обучение за работа в екип – да съчетаем полезното с приятното. Особеното в този случай беше същността на задачата – изграждане на детски катерушки в гр. Самоков.

YouTube Preview Image

В компаниите съществуват различни работни групи и затова постигането на ефективна екипна работа е предизвикателство за повечето организации. Тимбилдинг събитията помагат за подобряване на комуникацията между екипите, изискват креативност, учат ни как да се справяме с промяната, подобряват лидерските умения и увеличават продуктивността. Те премахват бариерите, които съществуват в офиса, и позволяват на служителите да действат по различен начин, напълно откъснати от служебните си задължения.

Тимбилдингът със социално значение освен всичко това увеличава лоалността на служителите, прави компанията по-желан работодател и допринася за благоденствието на обществото. По-младите специалисти днес предпочитат ценностите на компанията, за която работят, да съвпадат с техните собствени. Те не се мотивират до такава степен от награди, а предпочитат нематериалните ползи.

Например при изграждането на детски катерушки или подобни съоръжения, хората от екипа работят заедно за постигането на общата цел, разполагайки с определено време за изпълнение и налични ресурси. За разлика от дейността им в офиса обаче, служителите могат да видят веднага резултатите от труда си и да изпитат чувство на истинско удовлетворение от свършената работа. Различното тук е осъзнаването, че са направили нещо, което ще помогне и ще се ползва от други хора.

Ако подобен тип тимбилдинг ви се струва подходящ за вашата фирма, посетете нашия сайт за повече информация и се свържете с нас.

Обучение за работа в екип – да съчетаем полезното с приятното

Миналата седмица Тренинг Дивижън организира и проведе обучение за работа в екип на служителите на софтуерната компания Everbread. Интересното в този случай беше същността на задачата – изграждане на детски катерушки в гр. Самоков. Тази активност за конструиране не само допринесе за създаването на основа за ефективна работа в бъдеще, но и имаше социална значимост.

Участниците в обучението бяха разделени на четири отбора, всеки от които имаше ръководител, разпределящ функциите между членовете. Трябваше да бъдат построени четири съоръжения – двойна люлка, пясъчник, пейка без облегалка и комбинирано съоръжение с катерушка и пързалка. Допълнително екипите оформиха цветни лехи около детската площадка. По време на обучението бяха използвани методи за работа като ролеви игри и симулации, логически задачи, вербална и невербална комуникация, работа в подгрупи, активности за личностни и групови постижения, състезание и сътрудничество.

Ето кратък фото репортаж от обучението за работа в екип:

Участниците се забавляваха много, показаха екипно сътрудничество, справиха се с предизвикателства и имаха възможност да се опознаят извън работния процес.

Бихме искали и да изкажем специални благодарности на общината на гр. Самоков за тяхното съдействие при планирането и осъществяването на проекта.

Разгледайте повече за нашите обучения за работа в екип и тиймбилдинг програми.