Блогът на Тренинг Дивижън

обучения, тиймбилдинг програми, изграждане на умения, мотивация, лидерство

Публикации с етикети работа в екип

Неформалните награди като способ за управление на постиженията – част първа

Неформалните награди като способ за управление на постижениятаВ условията на икономическа криза мениджърите биват изправени пред много труден казус: „Как със силно ограничените финансови ресурси на фирмата, не само да задържат, но и да мотивират служителите си?”. Решението му е в използването на неформални награди. В две последователни статии ще разгледам в дълбочина техните характеристики, причините и начините за приложението им.

Всеки от нас малко или много е запознат с идеята за нефинансовата мотивация. Ето защо в тази статия няма да излагам значението на термина, според тълковния речник или да обяснявам какво мислят по въпроса за произхода на думите различните автори. По–скоро ще наблегна на това, кои са основните характеристики на неформалната награда и какво точно я прави толкова значима и ефективна. Не се заблуждавайте, не е само ниската цена! Прочети цялата публикация…

Фотогалерия обучения – избрани моменти от проведени обучения

На фокус днес е една селекция снимки от проведени обучения за клиенти от различни сфери на бизнеса. Основната идея на обученията, които организираме, е да решим реални проблеми от работата ви с хората ви за постигането на целите ви.

Обикновено на първо място анализираме нуждите от обучение на вашата организация. В какви трудни ситуации и проблемни области най-често изпадат служителите, какво им пречи за изпълнят работата си ефективно, какво всъщност означава качествено и ефективно свършена работа.

След това се определят целите и метода на обучението и се уточняват темите, програмата и организацията на провеждането му. Заедно изготвяме бизнес симулации и казуси, базирани на реални проблеми от вашата ежедневна практика. По време на обучението служителите изпробват новите знания в тези симулации и практически занимания. Те могат да бъдат под формата и на обучителни модули, разпределени във времето, за да се постигне дълготрайна промяна в поведението и успешно заменяне на един работен навик с друг.

На последно място се оценява ефективността на обучението по модела на Къркпатрик, наблягайки на въпросници за установяване мнението на участниците, обратна връзка от обучаващия и прекия ръководител, наблюдение и сравняване на параметрите “преди-след”.

Снимките илюстрират различни моменти от проведени обучения по мениджърски умения, презентационни умения, събиране на вземания, продажбени умения, управление на организационна промяна, комуникационни умения, обслужване на клиенти, лидерство и харизма.

Повече информация за нашите обучения можете да откриете на уеб сайта на Тренинг Дивижън.

Кой е най-яркият ви спомен от обучение, в който сте участвали?

Тимбилдинг със социално значение – видео

След като вече ви разказахме за специфичното обучение за работа в екип, което проведохме през септември, е време да ви покажем и видео материал от този тимбилдинг. Можете също да разгледате снимките в публикацията ни Обучение за работа в екип – да съчетаем полезното с приятното. Особеното в този случай беше същността на задачата – изграждане на детски катерушки в гр. Самоков.

YouTube Preview Image

В компаниите съществуват различни работни групи и затова постигането на ефективна екипна работа е предизвикателство за повечето организации. Тимбилдинг събитията помагат за подобряване на комуникацията между екипите, изискват креативност, учат ни как да се справяме с промяната, подобряват лидерските умения и увеличават продуктивността. Те премахват бариерите, които съществуват в офиса, и позволяват на служителите да действат по различен начин, напълно откъснати от служебните си задължения.

Тимбилдингът със социално значение освен всичко това увеличава лоалността на служителите, прави компанията по-желан работодател и допринася за благоденствието на обществото. По-младите специалисти днес предпочитат ценностите на компанията, за която работят, да съвпадат с техните собствени. Те не се мотивират до такава степен от награди, а предпочитат нематериалните ползи.

Например при изграждането на детски катерушки или подобни съоръжения, хората от екипа работят заедно за постигането на общата цел, разполагайки с определено време за изпълнение и налични ресурси. За разлика от дейността им в офиса обаче, служителите могат да видят веднага резултатите от труда си и да изпитат чувство на истинско удовлетворение от свършената работа. Различното тук е осъзнаването, че са направили нещо, което ще помогне и ще се ползва от други хора.

Ако подобен тип тимбилдинг ви се струва подходящ за вашата фирма, посетете нашия сайт за повече информация и се свържете с нас.

Фотогалерия тимбилдинг – избрани моменти от обучения за работа в екип

Днес решихме да ви покажем една селекция снимки от тимбилдинг обучения, които сме провели с различни клиенти. Те са съобразени с конкретните цели на фирмите и основната им цел е да поставят основа за ефективна работа на екипа в бъдеще. Тимбилдинг обученията ни са базирани на доказани методи, технологии и инструменти, които дават на членовете в екипа възможност да си сътрудничат и да извлекат максимална полза от колективното познание:

  • ролеви игри и симулации
  • активности за конструиране
  • логически задачи
  • активности за събиране на данни
  • активности за решаване на проблеми
  • оцеляване на екипите
  • въжени активности

Тук ще видите комбинация от леки тимбилдинг програми с повече логически задачи и мисловни дейности, подходящи за провеждане в зала, приключенски програми с малко по-голяма физическа активност, обикновено реализирани сред природата, и екстремни тимбилдинг събития с наистина върховни преживявания, в които участниците откриват неподозирани възможности на характерите си.

Снимките илюстрират различни дейности за ефективна работа в екип като създаване на отборно лого, творческа работа, разрешаване на трудна ситуация или сложен казус, екипно сглобяване на къща, кола, мост, откриване на улики и разкодиране на таен шифър, строеж на креативно съоръжение от нестандартни материали като яйцехващачката, спасяване на участник от екипа, възможностите за опознаване между колеги на бала с маски, екстремни преживявания като рафтинг, катерене и преминаване по въжени градини, дори и забавни вечерни парти игри.

Повече информация за нашите тимбилдинг обучения можете да откриете на уеб сайта на Тренинг Дивижън.

Кой е най-яркият ви спомен от тимбилдинг, в който сте участвали?

Обучение за работа в екип – да съчетаем полезното с приятното

Миналата седмица Тренинг Дивижън организира и проведе обучение за работа в екип на служителите на софтуерната компания Everbread. Интересното в този случай беше същността на задачата – изграждане на детски катерушки в гр. Самоков. Тази активност за конструиране не само допринесе за създаването на основа за ефективна работа в бъдеще, но и имаше социална значимост.

Участниците в обучението бяха разделени на четири отбора, всеки от които имаше ръководител, разпределящ функциите между членовете. Трябваше да бъдат построени четири съоръжения – двойна люлка, пясъчник, пейка без облегалка и комбинирано съоръжение с катерушка и пързалка. Допълнително екипите оформиха цветни лехи около детската площадка. По време на обучението бяха използвани методи за работа като ролеви игри и симулации, логически задачи, вербална и невербална комуникация, работа в подгрупи, активности за личностни и групови постижения, състезание и сътрудничество.

Ето кратък фото репортаж от обучението за работа в екип:

Участниците се забавляваха много, показаха екипно сътрудничество, справиха се с предизвикателства и имаха възможност да се опознаят извън работния процес.

Бихме искали и да изкажем специални благодарности на общината на гр. Самоков за тяхното съдействие при планирането и осъществяването на проекта.

Разгледайте повече за нашите обучения за работа в екип и тиймбилдинг програми.